באספקת השמה משפטיים: האם לקבל תעסוקה בתעשייה מבטיחה