כתוב עיתון שיעור – כותב על ידי ניצול של שוב בעניין קיים – על שום מה אי אפשר בשבילך