צריכה להיות מלווה לקחת מחבר פורסם? בטל את אותו התירוצים הנוספים