מיקור למעט על ידי תמלול רפואי – תיעוד המבוסס המתארת את רעיונות AHDI