התמלול רפואי – צמצום השקעות הון מתחילה באמצעות מיקור מעבר