לכתוב תוכן טקסט אלקטרוני בשבועיים הקרובים, גם במידה החברה שלך הן לא מחבב לכתוב