האומנם ולמה לשחרר אחר חומרי החומר של העסק לפורמטים מרובים