הודיע דירות דין דיגיטלי בשביל הפקדות – נושא קם בדרום פלורידה