לאיזו תכלית לחזק רק את פרודוקטיביות הכתיבה באמצעות דרקון אמיתי