התמלול רפואי – צמצום משימות הון מתחילה באמצעות מיקור מלבד