תמלול רפואי עבודה אל מקום היציאה – כללים בקרב מתמלל רפואי