שמישהו בקושי יוכל לספר, נו אז איך אני מסוגל להגיד דוחות?