אם כן כל אחד צריכה להיות מלווה לכתוב את אותן הסיפור שלך?