ניצול בתמלולים לכתיבת ספרים חשמליים – מדוע הגיע רעיון גרוע