מכונת הטקסט בקרב MicroCassette – משפרת כלל את אותם הפעילות