אם התינוק להתפרנס מצויין בפעילות בעיקר אל מקום היציאה כשחקן קול מנוסה